OPPO thỏa thuận bằng sáng chế với Intel, Ericsson để thúc đẩy kinh doanh toàn cầu

OPPO và Intel vừa qua đã ký một thỏa thuận chuyển giao 58 bằng sáng chế trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ viễn thông. Ngoài ra, OPPO đã mua quyền đối với hơn 500 bằng sáng chế từ Ericsson, bản quyền bao gồm các quốc gia và khu vực trong đó có cả Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ. Các bằng sáng chế từ Intel và Ericsson đảm bảo tăng cường năng lực phát triển công nghệ của OPPO, khi công ty phát triển tại các thị trường toàn cầu.

Là một công ty công nghệ hàng đầu, OPPO luôn chú trọng đầu tư vào các công nghệ viễn thông tiên tiến như 5G. Tính đến năm 2019, OPPO đã triển khai bằng sáng chế 5G tại hơn 20 quốc gia và khu vực trên thế giới. Là một trong những đơn vị đóng góp hàng đầu trong việc phát triển tiêu chuẩn 5G, công ty đã nộp hơn 2.200 đơn xin cấp bằng sáng chế liên quan đến công nghệ 5G và đã nộp hơn 2.600 văn bản kỹ thuật cho 3GPP. Tính đến tháng 7 năm 2019, OPPO đã tiết lộ hơn 600 tập hợp bằng sáng chế cho ETSI, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của OPPO trong lĩnh vực này.

OPPO tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và rất coi trọng việc tích lũy và giữ bằng sáng chế. Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2019, OPPO đã nộp hơn 37.000 đơn xin cấp bằng sáng chế trên toàn cầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s