Samsung hợp tác với Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (tiếng Anh: United Nations Development Programme, viết tắt UNDP) có trụ sở tại Thành phố New York.

UNDP có mạng lưới phát triển toàn cầu, có mặt tại hơn 166 quốc gia với nhiệm vụ chính là tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chi phí hoạt động của UNDP được bảo trợ thông qua các khoản viện trợ không bắt buộc từ các cá nhân và các tổ chức trên thế giới.

Vào tháng 9 năm 2015, các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã cam kết sẽ thay đổi mạnh mẽ thế giới vào năm 2030.
Các Mục tiêu Phát triển Bền vững, được gọi là Mục tiêu Toàn cầu, là một kế hoạch để loại bỏ nạn đói, chống lại sự bất bình đẳng và làm sạch hành tinh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s