Sticky post

#BOOKREVIEW #ChóSủaNhầmCây – Tại sao những gì ta biết về thành công có khi lại sai???

The Book of Twist – Một cuốn sách bẻ lái cách suy nghĩ chuẩn mực.  Tổng quan: Sách bắt đầu bằng một câu hỏi đầy kích thích “tại sao những gì ta biết về thành công có khi lại sai?” … Continue reading #BOOKREVIEW #ChóSủaNhầmCây – Tại sao những gì ta biết về thành công có khi lại sai???

“How-come MONEYBALL?” Tư duy chiến lược chỉ cần không thua thì đã là chiến thắng!

Moneyball là bộ film có Brad Pitt thủ vai chính, nội dung liên quan đến chiến lược đã được đề cử đến tận 6 giải Oscar vào năm 2012 ngay khi film vừa ra mắt. Chúng ta sẽ cùng đi qua … Continue reading “How-come MONEYBALL?” Tư duy chiến lược chỉ cần không thua thì đã là chiến thắng!