Bản Tin Tech Thời Thượng

OPPO giới thiệu camera ẩn dưới màn hình và công nghệ MeshTalk, mở ra bước đột phá mới cho thế hệ smartphone tương lai

Đọc tiếp "OPPO giới thiệu camera ẩn dưới màn hình và công nghệ MeshTalk, mở ra bước đột phá mới cho thế hệ smartphone tương lai"